Obec Nemešany

Faktúra

Ročné nájomné za rok 2023.

Identifikácia

Číslo faktúry: OF/231003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Nájomná zmluva č. 1/2014

Názov odberateľa: Vlastn.bytov a NP byt.domu Nemešany2 zast.Byt.družstvom

Adresa odberateľa: Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Nemešany

Adresa dodávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO dodávateľa: 00329401

Predmet faktúry: Ročné nájomné za rok 2023.

Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.12.2023

Dátum doručenia: 21.12.2023

Datum zverejnenia: 20.01.2024

Dokumenty