Obec Nemešany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.02.2023
Crz:20.02.2023 18:51
Príloha číslo 1 k Zmluve VSN0709201506 Zmluvne strany sa dohodli, že toto nové znenie Prílohy č. 1 plní funkciu Dodatku k zmluve č. VSN0709201506 a nahrádza v celom rozsahu doterajšie znenie Prílohy č. 1 a stáva sa tak súčasťou zmluvy.
VSN0709201506
0.00 € s DPH Obec Nemešany ENVI - PAK, a.s. 25.11.2022
10.02.2023
Crz:10.02.2023 17:50
ZMLUVA O DIELO Predmetom zmluvy je vypracovanie diela: Spracovanie projektového zámeru: Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu /ŽoPPM/ vrátane príloh na čerpanie finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Názov projektu: "Rekonštrukcia spojenej budovy obecného úradu, materskej školy a kultúrneho domu"
ZoD/001/2023
0.00 € s DPH Obec Nemešany M.A.Company, s.r.o. 06.02.2023
10.02.2023
Crz:10.02.2023 17:50
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ODBORNEJ POMOCI PRE VÝKON SPRÁVY MAJETKU VERENEJ KANALIZÁCIE Predmetom zmluvy je spoločný záujem Poskytovateľa a Vlastníka uzatvoriť zmluvu o odbornej pomoci pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie pre vodné stavby "ČOV pre obec Nemešany".
ZoBZ/001/2023
0.00 € s DPH Obec Nemešany PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. 03.02.2023
09.02.2023
Crz:09.02.2023 20:40
Zmena ročných aktualizačných a/alebo licenčných poplatkov od roku 2023.
tz2016-11-28dh2
0.00 € s DPH Obec Nemešany TOPSET Solutions s.r.o. 09.02.2023
25.01.2023
Crz:25.01.2023 19:25
Úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so záväzkom zhotoviteľa vytvoriť a odovzdať webové sídlo na doméne s názvom "www.obecnemesany.sk"
HZ/003/2023
0.00 € s DPH Obec Nemešany Alphabet partner s.r.o. 18.01.2023
23.01.2023
Crz:23.01.2023 16:36
Zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovnícva.
ZML-30/2022
0.00 € s DPH Obec Nemešany Prima banka Slovensko, a.s. 01.12.2022
20.01.2023
Crz:20.01.2023 19:11
Prenájom hrobového miesta.
NZ/3/2023
0.00 € s DPH Alena Bednárová Obec Nemešany 01.01.2023
20.01.2023
Crz:20.01.2023 19:11
Prenájom hrobového miesta.
NZ/1/2023
0.00 € s DPH Anna Gallovičová Obec Nemešany 01.01.2023
20.01.2023
Crz:20.01.2023 19:11
Nájom hrobového miesta.
Dod.č.1 k zm.3/2013
0.00 € s DPH František Babik Obec Nemešany 01.01.2023
20.01.2023
Crz:20.01.2023 19:11
Nájom hrobového miesta.
Dod.č.1 k zml.1/2013
0.00 € s DPH Ing. Jaroslav Zumrík Obec Nemešany 01.01.2023
20.01.2023
Crz:20.01.2023 19:11
Nájom hrobového miesta.
2023/2
0.00 € s DPH Stanislav Zumrik Obec Nemešany 01.01.2023
20.01.2023
Crz:20.01.2023 19:11
Nájom hrobového miesta.
Dod.č.1 k zml.4/2013
0.00 € s DPH Ing. Pavol Iľaš Obec Nemešany 01.01.2023
09.01.2023
Crz:09.01.2023 14:24
Úprava režijných nákladov na celodennú stravu detí MŠ Nemešany s účinnosťou od 09.01.2023.
Dod.č.3 k z.č.3/2019
0.00 € s DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého 05.01.2023
09.01.2023
Crz:09.01.2023 14:24
Úprava ceny obedov zamestnancov Obce Nemešany s účinnosťou od 9.1.2023.
Dod.č.5 k zm.5/2019
0.00 € s DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého 05.01.2023
04.01.2023
Crz:04.01.2023 20:05
Úprava ceny obedov zamestnancov Obce Nemešany s účinnosťou od 02.11.2022.
Dodatok c. 4
0.00 € s DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého 31.10.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 159.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11