Obec Nemešany

Zmluva

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: HZ/003/2023

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Alphabet partner s.r.o.

Adresa dodávateľa: Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 52436411

Predmet zmluvy: Úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so záväzkom zhotoviteľa vytvoriť a odovzdať webové sídlo na doméne s názvom "www.obecnemesany.sk"

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.01.2023

Datum zverejnenia: 25.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Nemesany_Zmluva WEB 2022 - 2.1.pdf ( veľkosť: 268,4 KB, aktualizované: Pondelok 23. Január 2023 16:43 )