Obec Nemešany

Zmluva

ZMLUVA O DIELO

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZoD/001/2023

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: M.A.Company, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kurov 85, 086 04 Kružlov

IČO dodávateľa: 44220316

Predmet zmluvy: ZMLUVA O DIELO Predmetom zmluvy je vypracovanie diela: Spracovanie projektového zámeru: Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu /ŽoPPM/ vrátane príloh na čerpanie finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Názov projektu: "Rekonštrukcia spojenej budovy obecného úradu, materskej školy a kultúrneho domu"

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.02.2023

Datum zverejnenia: 10.02.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo M.A.Company, s.r.o. 6.2.2023.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Piatok 10. Február 2023 17:30 )