Obec Nemešany

Zmluva

Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZML-30/2022

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: Zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovnícva.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.12.2022

Datum zverejnenia: 23.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytovani bankovych produktov a sluzieb.pdf ( veľkosť: 527 KB, aktualizované: Pondelok 23. Január 2023 16:07 )