Obec Nemešany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.09.2020 Magio Internet - MŠ - doba viazanosti 24 mesiacov. Deaktivácia - Magio Televízia.
1-789060528330
15.90 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 17.09.2020
28.09.2020 T - mobilná služba, program Biznis mini 15
1-789060689338
15.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 17.09.2020
28.07.2020 Požičanie náradia Buracie kladivo DeWalt D25981-QS Sekač SDS max špicatý
68.80 € s DPH Obec Nemešany Tehelňa STOVA, s.r.o. 22.07.2020
13.07.2020 záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa"
123576.95 € s DPH Obec Nemešany StavStar s.r.o. 10.07.2020
17.06.2020 verejné obstarávanie - "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa"
2020/660
300.00 € bez DPH Obec Nemešany Mgr. Michal Magda 16.06.2020
26.05.2020 úprava ceny obedov zamestnancov Obce Nemešany s účinnosťou od 14.04.2020
5/2019
3.20 € s DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého 14.04.2020
26.05.2020 Magio Internet XL - Optik GPON v budove s.č.33
9919580588
20.89 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 22.05.2020
26.05.2020 Magio Internet XL - Optik GPON v Materskej škole Nemešany
9919581023
20.89 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 22.05.2020
26.05.2020 Biznis linka S-pevná linka MŠ Nemešany
2028718021
14.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 22.05.2020
25.05.2020 prenájom pozemkov o výmere 1,5467 ha od 1.1.2020 na dobu určitú a to 10 rokov
2592
77.34 € s DPH FARMA NEMEŠANY s.r.o. Obec Nemešany 01.01.2020
04.05.2020 predaj pozemku registra C KN parcelné číslo 1531/4 druh pozemku vodná plocha o výmere 76 m²
126.20 € s DPH Jozef Krempaský Obec Nemešany 28.04.2020
25.04.2020 predaj pozemku registra C KN parc. č. 1531/3 druh pozemku vodná plocha o výmere 416 m²
690.60 € s DPH Michal Mačák a manž. Marta Mačáková, rod. Kováčová Obec Nemešany 20.04.2020
23.04.2020 dohoda na cene silovej elektriny, za dodávku elektriny od 1.5.2020 do 31.12.2021
5841/2016
0.00 € s DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 17.04.2020
26.03.2020 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1400 € a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú príptavu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
1420 335
1400.00 € s DPH Obec Nemešany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 26.03.2020
25.03.2020 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fi.príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovné miesto v rámci nár. projektu "Praxou k zamestnaniu 2"
20/36/054/48
7645.56 € s DPH Obec Nemešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 24.03.2020
Zobrazených 136 - 150 z celkových 159.
1 2 3 4 5 6 7 8 10