Obec Nemešany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.02.2022 Predávajúci predávajú nehnuteľnosť pozemok parc. č. C KN 596/17, druh pozemku orná pôda o výmere 206 m2 a pozemok parc. č. C KN 596/16, druh pozemku orná pôda o výmere 37 m2 kupujúcemu Obci Nemešany do výlučného vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu 2,00 EUR.
ZML-3/2022-301
2.00 € bez DPH Obec Nemešany L. Holotňák, I. Holotňáková, M. Utlák, A. Utláková 10.02.2022
14.02.2022 Biznis NET doba viazanosti : 24 mesiacov /internet - OcÚ Nemešany/
9932986338
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 11.02.2022
14.02.2022 Biznis NET doba viazanosti: 24 mesiacov /internet - budova s.č.33 - Kultúrne a spoločenské priestory/
9932985939
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 11.02.2022
01.02.2022 V článku III. Miesto a čas vykonania diela sa text v bode 3.3 nahrádza novým textom a to: "Termíny realizácie diela: do 130 dní odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom."
Dodatok č. 2
0.00 € s DPH Obec Nemešany StavStar s.r.o. 24.01.2022
27.01.2022 Nájom hrobového miesta.
18/2012
40.00 € bez DPH Mgr. Jozef Olejník Obec Nemešany 31.12.2021
27.01.2022 Nájom hrobového miesta.
2022/24
20.00 € bez DPH Marian Tarajčák Obec Nemešany 31.12.2021
22.01.2022 Nájom hrobového miesta.
17/2011
40.00 € bez DPH Mária Kandrová Obec Nemešany 31.12.2021
22.01.2022 Nájom hrobového miesta.
2022/1
80.00 € bez DPH Jozef Jurík Obec Nemešany 31.12.2021
22.01.2022 Nájom hrobového miesta.
2022/2
75.00 € bez DPH Peter Mlynarčík Obec Nemešany 31.12.2021
22.01.2022 Nájom hrobového miesta.
2022/3
50.00 € bez DPH Emil Oleník Obec Nemešany 31.12.2021
22.01.2022 Nájom hrobového miesta.
2022/4
15.00 € bez DPH Martina Sedláková Obec Nemešany 31.12.2021
22.01.2022 Nájom hrobového miesta.
2022/5
40.00 € bez DPH Michal Mačák Obec Nemešany 31.12.2021
22.01.2022 Nájom hrobového miesta.
2022/6
15.00 € bez DPH Ing. Mária Ondrušová Obec Nemešany 31.12.2021
22.01.2022 Nájom hrobového miesta.
2022/7
40.00 € bez DPH Mária Gallovičová Obec Nemešany 31.12.2021
22.01.2022 Nájom hrobového miesta.
2022/8
85.00 € bez DPH Terézia Bujňáková Obec Nemešany 31.12.2021
Zobrazených 46 - 60 z celkových 159.
1 2 4 6 7 8 9 10 11