Obec Nemešany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.01.2023
Crz:04.01.2023 20:05
Zmena cien za zber, prepravu a zneškodnenie KO od 1.1.2023.
ZML-30/2022-1598
0.00 € s DPH Obec Nemešany Brantner Nova s.r.o. 07.12.2022
06.12.2022
Crz:06.12.2022 11:01
Stanovenie výšky pomernej časti dotácie na záujmové vzdelávanie na kalendárny rok 2022 a na žiaka CVČ s trvalým pobytom na území poskytovateľa.
ZML-29/2022-1486
75.00 € s DPH Centrum voľného času Obec Nemešany 30.11.2022
28.11.2022
Crz:28.11.2022 22:06
Dodávka elektriny.
0991/2022
0.00 € s DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 22.11.2022
15.11.2022
Crz:15.11.2022 19:10
Gigaset A280
9936176164
29.90 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 15.11.2022
11.11.2022
Crz:11.11.2022 20:00
Úprava ceny obedov zamestnancov Obce Nemešany s účinnosťou od 02.11.2022.
Dod.č.4 k zml.5/2019
0.00 € s DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého 31.10.2022
02.11.2022
Crz:09.11.2022 01:30
Zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS v dobe od 02.01.2023 do 21.12.2023 v katastrálnom území obce Nemešany prostredníctvom osôb, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi.
22/36/010/30
0.00 € s DPH Obec Nemešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.10.2022
23.09.2022
Crz:23.09.2022 20:45
Zmluva číslo: 20210120 Zmluva o poskytnutí licencie na softvér "SKIS - ŠKolský Informačný Systém" uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
20210120
0.00 € s DPH Obec Nemešany Matej Pončák - Soft Skis Academy 23.09.2022
23.09.2022
Crz:23.09.2022 20:45
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov. Nájom zaniká ku dňu 31.8.2022 zo strany nájomcu po dohode s prenajímateľom.
ZML-23/2022-1280
0.00 € s DPH MB-RAMS s.r.o. Obec Nemešany 31.08.2022
13.09.2022
Crz:13.09.2022 13:30
Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať.
RA-SNCA/20194351
0.00 € s DPH Obec Nemešany Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 02.09.2022
13.09.2022
Crz:13.09.2022 13:30
Úprava režijných nákladov na celodennú stravu pre deti MŠ Nemešany s účinnosťou od 05.09.2022.
3/2019
0.00 € s DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého 02.09.2022
13.09.2022
Crz:13.09.2022 13:30
Úprava ceny obedov zamestnancov Obce Nemešany s účinnosťou od 05.09.2022.
5/2019
0.00 € s DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého 02.09.2022
13.09.2022
Crz:13.09.2022 13:30
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla IVECO pre poistné obdobie od 16.11.2022 do 15.11.2023.
6827259157
0.00 € s DPH Obec Nemešany Komuálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 16.11.2021
13.09.2022
Crz:13.09.2022 15:31
Zmena zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 k zmluve uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom: Mení sa rozpočet projektu pri dodržaní výšky percenta maximálnej výšky Príspevku z Celkových oprávnených výdavkov. Menia sa slovné spojenia v ustanoveniach Dodatkov č.1, 2, 3 kde sú uvedené nesprávne slovné spojenia z dôvodu zrejmých chýb v písaní.
IROP-CLLD-X653-512-0
0.00 € s DPH Obec Nemešany Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS LEV, o. z. 05.09.2022
22.08.2022
Crz:22.08.2022 17:05
Biznis NET DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov. MŠ Nemešany.
9935055534
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 17.08.2022
22.08.2022
Crz:22.08.2022 17:05
Prevádzkovateľ zberného miesta /distribútor/obec/ sa zaväzuje vykonávať na zbernom mieste bezplatný spätný zber pneumatík.
ZML-14/2022-1115
0.00 € s DPH Obec Nemešany OZV Pneu, s.r.o. 08.08.2022
Zobrazených 16 - 30 z celkových 159.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11