Obec Nemešany

Zmluva

NÁJOMNÁ ZMLUVA č. NZ/1/2023 o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy: NZ/1/2023

Názov objednávateľa: Anna Gallovičová

Adresa objednávateľa: Dubová 2024/15, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Nemešany

Adresa dodávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO dodávateľa: 00329401

Predmet zmluvy: Prenájom hrobového miesta.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.01.2023

Datum zverejnenia: 20.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Naj. zmluva c. NZ_1_2023 o najme HM.pdf ( veľkosť: 285,4 KB, aktualizované: Štvrtok 19. Január 2023 19:02 )