Obec Nemešany

Zmluva

Príloha číslo 1 k Zmluve VSN0709201506

Identifikácia

Číslo zmluvy: VSN0709201506

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ENVI - PAK, a.s.

Adresa dodávateľa: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 35858010

Predmet zmluvy: Príloha číslo 1 k Zmluve VSN0709201506 Zmluvne strany sa dohodli, že toto nové znenie Prílohy č. 1 plní funkciu Dodatku k zmluve č. VSN0709201506 a nahrádza v celom rozsahu doterajšie znenie Prílohy č. 1 a stáva sa tak súčasťou zmluvy.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.11.2022

Datum zverejnenia: 20.02.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Priloha cislo 1 k Zmluve VSN0709201506.pdf ( veľkosť: 759,6 KB, aktualizované: Pondelok 20. Február 2023 17:50 )