Obec Nemešany

Zmluva

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ODBORNEJ POMOCI PRE VÝKON SPRÁVY MAJETKU VERENEJ KANALIZÁCIE

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZoBZ/001/2023

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dlhé Hony 5079/7. 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31677550

Predmet zmluvy: ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ODBORNEJ POMOCI PRE VÝKON SPRÁVY MAJETKU VERENEJ KANALIZÁCIE Predmetom zmluvy je spoločný záujem Poskytovateľa a Vlastníka uzatvoriť zmluvu o odbornej pomoci pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie pre vodné stavby "ČOV pre obec Nemešany".

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.02.2023

Datum zverejnenia: 10.02.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o bud. zmluve o odb.pomoci pre vykon spravy majetku vere.pdf ( veľkosť: 545,8 KB, aktualizované: Piatok 10. Február 2023 17:44 )