Obec Nemešany

Faktúra

Poplatok za nájom priestorov a zariadenia kultúrneho domu, poplatok za nájom priestorov a zariadenia kuchyne.

Identifikácia

Číslo faktúry: OF/231004

Identifikácia objednávky: Objednávka zo dňa 20.10.2023

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu

Názov odberateľa: ELMEC, s.r.o

Adresa odberateľa: Zuzany Chalupovej 12A, 851 07 Bratislava

IČO odberateľa: 36776921

Názov dodávateľa: Obec Nemešany

Adresa dodávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO dodávateľa: 00329401

Predmet faktúry: Poplatok za nájom priestorov a zariadenia kultúrneho domu, poplatok za nájom priestorov a zariadenia kuchyne.

Fakturovaná suma: 200.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.12.2023

Dátum doručenia: 03.01.2024

Datum zverejnenia: 20.01.2024

Dokumenty