Obec Nemešany

Faktúra

Poplatok Prima banky, a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov-rok 2023, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných paopierov-rok 2023.

Identifikácia

Číslo faktúry: OPS/1787/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet faktúry: Poplatok Prima banky, a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov-rok 2023, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných paopierov-rok 2023.

Fakturovaná suma: 63.11 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 19.12.2023

Dátum doručenia: 29.12.2023

Datum zverejnenia: 20.01.2024

Dokumenty