Obec Nemešany

Faktúra

Vývoz zmesového komunálneho odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu a zákonný popl. za uloženie odpadu za mesiac december 2023.

Identifikácia

Číslo faktúry: 1532305208

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva č. 10/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: Vývoz zmesového komunálneho odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu a zákonný popl. za uloženie odpadu za mesiac december 2023.

Fakturovaná suma: 811.04 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 04.01.2024

Dátum doručenia: 04.01.2024

Datum zverejnenia: 20.01.2024

Dokumenty