Obec Nemešany

Objednávka

Kontrola hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov, tlakové skúšky, vypracovanie správ o vykonaní kontroly.

Identifikácia

Číslo objednávky: OO/2023054

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Pavol Černický

Adresa dodávateľa: 053 02 Nemešany 81

IČO dodávateľa: 14375168

Predmet objednávky: Kontrola hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov, tlakové skúšky, vypracovanie správ o vykonaní kontroly.

Cena objednávky: 48.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 23.10.2023

Datum zverejnenia: 12.12.2023

Dokumenty