Obec Nemešany

Objednávka

Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou - vypracovanie projektovej dokumentácie.

Identifikácia

Číslo objednávky: OO/2023055

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: SEASHORE STYLE s.r.o

Adresa dodávateľa: Rybná 716/24, 11000 Praha

IČO dodávateľa: 08523835

Predmet objednávky: Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou - vypracovanie projektovej dokumentácie.

Cena objednávky: 400.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.10.2023

Datum zverejnenia: 12.12.2023

Dokumenty