Obec Nemešany

Objednávka

Inštalácia WINPAM a sieťové pripojenie WINIBEU na DCOM PC.

Identifikácia

Číslo objednávky: OO/2023056

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: IVES Košice

Adresa dodávateľa: Čsl. armády 20, 04118 Košice

IČO dodávateľa: 00162957

Predmet objednávky: Inštalácia WINPAM a sieťové pripojenie WINIBEU na DCOM PC.

Cena objednávky: 72.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.10.2023

Datum zverejnenia: 12.12.2023

Dokumenty