Obec Nemešany

Objednávka

Zimná údržba ciest-odŕňanie snehu v obci Nemešany.

Identifikácia

Číslo objednávky: OO/2023059

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: FARMA NEMEŠANY s.r.o.

Adresa dodávateľa: 053 02 Nemešany 3

IČO dodávateľa: 51442442

Predmet objednávky: Zimná údržba ciest-odŕňanie snehu v obci Nemešany.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.12.2023

Datum zverejnenia: 12.12.2023

Dokumenty