Obec Nemešany

Objednávka

Vypracovanie odborného stanoviska.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023061

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Správa národného parku Slovenský raj

Adresa dodávateľa: Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 54435412

Predmet objednávky: Vypracovanie odborného stanoviska.

Cena objednávky: 100.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.12.2023

Datum zverejnenia: 20.01.2024

Dokumenty