Obec Nemešany

Objednávka

Periodická prehliadka hasičského vozidla.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023062

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Doprava a mechanizácia a.s. Prešov

Adresa dodávateľa: Strojnícka 6, 080 06 Prešov

IČO dodávateľa: 00605956

Predmet objednávky: Periodická prehliadka hasičského vozidla.

Cena objednávky: 349.49 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.12.2023

Datum zverejnenia: 20.01.2024

Dokumenty