Obec Nemešany

Objednávka

Aktualizačné vzdelávanie pre 3 pedagogických zamestnancov MŠ Nemešany.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023063

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Súkromné centrum pedag.-psycholog.poradenstva a prevencie

Adresa dodávateľa: Ul. ČSA 33, 053 02 Spišský Hrhov

IČO dodávateľa: 42336487

Predmet objednávky: Aktualizačné vzdelávanie pre 3 pedagogických zamestnancov MŠ Nemešany.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 11.01.2024

Datum zverejnenia: 20.01.2024

Dokumenty