Obec Nemešany

Objednávka

10-dňová diaľničná známka 2023.

Identifikácia

Číslo objednávky: 202365

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 35919001

Predmet objednávky: 10-dňová diaľničná známka 2023.

Cena objednávky: 12.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Čechová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.12.2023

Datum zverejnenia: 20.01.2024

Dokumenty