Obec Nemešany

Faktúra

mobil OcÚ za obdobie od 8.12.2019 do 07.01.2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 8250677748

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: mobil OcÚ za obdobie od 8.12.2019 do 07.01.2020

Fakturovaná suma: 13.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.01.2020

Dátum doručenia: 10.01.2020

Datum zverejnenia: 10.01.2020

Dokumenty