Obec Nemešany

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
20.01.2024 Prenájom kopírky Xerox, kópie.
202309352
39.16 € s DPH Obec Nemešany Magic Print s.r.o. 15.12.2023 15.12.2023
20.01.2024 Učebné pomôcky pre MŠ Nemešany.
230160
450.00 € s DPH Obec Nemešany Vladimír Halcin 12.12.2023 20.12.2023
20.01.2024 Periodická prehliadka hasičského vozidla.
423111667
349.49 € s DPH Obec Nemešany Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov 12.12.2023 20.12.2023
20.01.2024 Ročné nájomné za rok 2023.
OF/231003
30.00 € s DPH Vlastn.bytov a NP byt.domu Nemešany2 zast.Byt.družstvom Obec Nemešany 15.12.2023 21.12.2023
20.01.2024 Poplatok za nájom priestorov a zariadenia kultúrneho domu, poplatok za nájom priestorov a zariadenia kuchyne.
OF/231004
200.00 € bez DPH ELMEC, s.r.o Obec Nemešany 28.12.2023 03.01.2024
20.01.2024 Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 12/2023
2023089
168.00 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 22.12.2023 29.12.2023
20.01.2024 Celodenná strava detí MŠ Nemešany za 12/2023.
2023090
442.78 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 22.12.2023 29.12.2023
20.01.2024 Obedy pre zamestnancov obce za 12/2023.
2023091
437.10 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 22.12.2023 29.12.2023
20.01.2024 Poplatok Prima banky, a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov-rok 2023, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných paopierov-rok 2023.
OPS/1787/2023
63.11 € s DPH Obec Nemešany Prima banka Slovensko, a.s. 19.12.2023 29.12.2023
20.01.2024 Odhŕňanie snehu za 12/2023.
23/177
672.00 € s DPH Obec Nemešany FARMA NEMEŠANY s.r.o. 29.12.2023 29.12.2023
20.01.2024 Aktualizácia programu WinCITY Registratúra-r.2023
6230433
4.20 € s DPH Obec Nemešany TOPSET Solutions s.r.o. 31.12.2023 03.01.2024
20.01.2024 Vývoz zmesového komunálneho odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu a zákonný popl. za uloženie odpadu za mesiac december 2023.
1532305208
811.04 € s DPH Obec Nemešany Brantner Nova s.r.o. 04.01.2024 04.01.2024
20.01.2024 Vyúčtovacia faktúra k uhradenej zálohovej faktúre č. 2302862700 za Verejná správa SR-ročný prístup na r.2024.
5022317313
0.00 € s DPH Obec Nemešany Poradca podnikateľa, spol s r. o. 31.12.2023 08.01.2024
20.01.2024 Dobropis-Elektrina - vyúčtovanie spotreby za rok 2023- budova súp.č.62-OCÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP.
1052378548
1694.57 € s DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 31.12.2023 08.01.2024
20.01.2024 Elektrina - vyúčtovanie spotreby za 12/2023 -verejné osvetlenie.
1052380212
70.02 € s DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 31.12.2023 08.01.2024
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1051.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 70 71