Obec Nemešany

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
23.07.2022 Vypracovanie ŽoP k projektu "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba rekonštrukcia I.etapa".
202214
250.00 € s DPH Obec Nemešany Mgr. Michal Magda 17.07.2022 18.07.2022
23.07.2022 Učebné pomôcky pre MŠ Nemešany - plastelína, fixky, ceruzy, farebný papier, balóny, lepidlo, strúhatká, foto papier, vodové farby, voskovky, pastelky, farebné výkresy, štetce, výkresy.
220086
270.40 € s DPH Obec Nemešany Vladimír Halcin 12.07.2022 19.07.2022
18.07.2022 Obedy zamestnancov obce za obdobie 06/2022.
2022051
462.00 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 14.07.2022 14.07.2022
18.07.2022 Celodenná strava detí MŠ Nemešany za obdobie 06/2022.
2022050
542.09 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 13.07.2022 13.07.2022
18.07.2022 Náklady na potraviny - deti predškolského veku Materskej školy Nemešany za obdobie 06/2022.
2022049
48.10 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 13.07.2022 13.07.2022
18.07.2022 Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre za archívne boxy a dopravu.
22103997
0.00 € s DPH Obec Nemešany MODEL OBALY s.r.o. 11.07.2022 12.07.2022
18.07.2022 Poplatok za telekomunikačné služby za obd. 8.6.2022-7.7.2022.
8309497541
16.00 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 08.07.2022 11.07.2022
18.07.2022 Vývoz 110 komunál, 200301 zmesový komunálny odpad, vývoz 240 komunál, 200301 zmesový komunálny odpad, zneškodnenie KO - uloženie na skládke, zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke - za mesiac jún 2022.
1532202454
747.57 € s DPH Obec Nemešany Brantner Nova s.r.o. 04.07.2022 06.07.2022
18.07.2022 Výkopové práce /Požiarna zbrojnica/.
22001007
240.00 € bez DPH Obec Nemešany Imrich Franc 04.07.2022 04.07.2022
18.07.2022 Poplatky za telekomunikačné služby.
8309250096
23.89 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 01.07.2022 01.07.2022
18.07.2022 Poplatky za telekomunikačné služby.
8309250080
33.48 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 01.07.2022 01.07.2022
18.07.2022 Poplatky za telekounikačné služby.
8309250055
66.47 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 01.07.2022 01.07.2022
18.07.2022 Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1. polrok 2022.
20222427
240.00 € bez DPH Obec Nemešany Ing. Anežka Cmorejová 30.06.2022 04.07.2022
18.07.2022 Betón, doprava-autodomiešavač, výkon na mieste.
22200236
1105.20 € s DPH Obec Nemešany Jaroslav Olejník - Betol 30.06.2022 04.07.2022
18.07.2022 Členský príspevok SEZO-Spiš na rok 2022 /podiel na fixných režijných nákladoch/, príspevok na prevádzku projektu ISNO.
2209034
1019.16 € s DPH Obec Nemešany SEZO - Spiš, združenie obcí 30.06.2022 04.07.2022
Zobrazených 31 - 45 z celkových 713.
1 3 5 6 7 8 9 47 48