Obec Nemešany

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
27.05.2022 STP APV WINIBEU, WINPAM. Obdobie: 03.2022-05.2022. Faktúra uhradená na základe doručenej zálohovej faktúry.
5570041300
54.00 € s DPH Obec Nemešany IVES Košice 23.05.2022 27.05.2022
27.05.2022 Rúry PVC kanal.315x5000, rúry PVC kanal.200x5000, odbočky kan.315/200, odbočky kan.315/315.
22232
12170.60 € s DPH Obec Nemešany Ľubomír Mužík 25.05.2022 27.05.2022
13.05.2022 Náklady na potraviny pre deti MŠ Nemešany predškolského veku za obd. 4/2022.
2022034
36.40 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 06.05.2022 13.05.2022
13.05.2022 Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za obdobie 4/2022.
2022035
397.13 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 06.05.2022 13.05.2022
13.05.2022 Obedy zamestnancov za obdobie 4/2022.
2022036
366.30 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 06.05.2022 13.05.2022
11.05.2022 STP APV WINIBEU, WINPAM. Obdobie: 03.2022-05.2022.
5590038315
54.00 € s DPH Obec Nemešany IVES Košice 09.05.2022 11.05.2022
09.05.2022 Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 4/2022-verejné osvetlenie - preplatok
Dobropis č1052222090
67.32 € s DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 30.04.2022 05.05.2022
09.05.2022 Mobil za obdobie 8.4.-7.5.2022.
8305570062
15.23 € s DPH Obec Nemešany Slovak Telekom, a.s. 08.05.2022 09.05.2022
02.05.2022 Daňový doklad k zálohovej faktúre č. 22081185 za kancelárske potreby - obálky s doručenkou DVR, rýchloviazače, kopírovací papier, poradače, kuriér.
220603320
164.62 € s DPH Obec Nemešany OfficeLand, s.r.o. 29.04.2022 02.05.2022
02.05.2022 Vývoz zmes. komunálneho odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu, zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke za obdobie 4/2022.
1532201362
540.29 € s DPH Obec Nemešany Brantner Nova s.r.o. 27.04.2022 02.05.2022
02.05.2022 Elektrina za obdobie 5/2022 - budova s. č. 62 -OcÚ, KD a MŠ a budova s.č. 33-KSP.
1012236209
786.14 € s DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 01.05.2022 02.05.2022
02.05.2022 Elektrina za obdobie 5/2022 - verejné osvetlenie.
1012236208
337.63 € s DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 01.05.2022 02.05.2022
02.05.2022 Zemný plyn za obdobie 05/2022 - budova s.č.62 - OcÚ, KD, MŠ a budova s.č.33 -KSP.
8697925685
395.00 € s DPH Obec Nemešany Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.05.2022 02.05.2022
02.05.2022 Výkon zodpovednej osoby za 05/2022.
1022050759
36.00 € s DPH Obec Nemešany osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.05.2022 02.05.2022
27.04.2022 Strava detí MŠ za mesiac marec 2022.
2022024
614.57 € bez DPH Obec Nemešany Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého 13.04.2022 26.04.2022
Zobrazených 76 - 90 z celkových 713.
1 2 3 4 6 8 9 10 47 48