Obec Nemešany

Faktúra

Odvoz, uloženie, zákonný poplatok - KO - za obdobie október 2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 1032104588

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva č. 10/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: Odvoz, uloženie, zákonný poplatok - KO - za obdobie október 2021

Fakturovaná suma: 439.97 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 27.10.2021

Dátum doručenia: 02.11.2021

Datum zverejnenia: 08.11.2021

Dokumenty