Obec Nemešany

Faktúra

Odvoz, uloženie KO za 9/2021,zákon.poplatok - KO -úroveň 7

Identifikácia

Číslo faktúry: 1032104054

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva č. 10/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: Odvoz, uloženie KO za 9/2021,zákon.poplatok - KO -úroveň 7

Fakturovaná suma: 425.03 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.09.2021

Dátum doručenia: 01.10.2021

Datum zverejnenia: 15.11.2021

Dokumenty