Obec Nemešany

Faktúra

Elektrina za obdobie 8/2022-budova OCÚ s.č.62 a budova s.č.33-KSP.

Identifikácia

Číslo faktúry: 1012257310

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0410/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Elektrina za obdobie 8/2022-budova OCÚ s.č.62 a budova s.č.33-KSP.

Fakturovaná suma: 513.81 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.08.2022

Dátum doručenia: 01.08.2022

Datum zverejnenia: 15.08.2022

Dokumenty