Obec Nemešany

Faktúra

Vývoz 110 l komunál, zmes.komunálny odpad, vývoz 1100 l komunál, zmes.komunálny odpad, vývoz 240 l komunál, zmesový komunálny odpad, popl. za ulož.odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu za obdobie 7/2022.

Identifikácia

Číslo faktúry: 1532202894

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva č. 10/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: Vývoz 110 l komunál, zmes.komunálny odpad, vývoz 1100 l komunál, zmes.komunálny odpad, vývoz 240 l komunál, zmesový komunálny odpad, popl. za ulož.odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu za obdobie 7/2022.

Fakturovaná suma: 490.51 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.08.2022

Dátum doručenia: 05.08.2022

Datum zverejnenia: 15.08.2022

Dokumenty