Obec Nemešany

Faktúra

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1-7/2022.

Identifikácia

Číslo faktúry: 8400090417

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1-7/2022.

Fakturovaná suma: 91.65 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.08.2022

Dátum doručenia: 11.08.2022

Datum zverejnenia: 15.08.2022

Dokumenty