Obec Nemešany

Faktúra

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2023.

Identifikácia

Číslo faktúry: 8611203580

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 6303027981

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2023.

Fakturovaná suma: 1333.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.05.2023

Dátum doručenia: 02.05.2023

Datum zverejnenia: 12.05.2023

Dokumenty