Obec Nemešany

Faktúra

Projektová dokumentácia stavby v rozsahu pre stavebné povolenie a rozpočtové náklady stavby Rekonštrukcia spojenej budovy Obecného úradu, Materskej školy a Kultúrneho domu - ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM.

Identifikácia

Číslo faktúry: 772023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo 01/2023, zo dňa 11.07.2023

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: KAT design, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 47045477

Predmet faktúry: Projektová dokumentácia stavby v rozsahu pre stavebné povolenie a rozpočtové náklady stavby Rekonštrukcia spojenej budovy Obecného úradu, Materskej školy a Kultúrneho domu - ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM.

Fakturovaná suma: 8100.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.08.2023

Dátum doručenia: 09.08.2023

Datum zverejnenia: 08.09.2023

Dokumenty