Obec Nemešany

Faktúra

Posúdenie projektovej dokumentácie "Rekoštrukcia spojenej budovy obecného úradu, materskej školy a kultúreho domu"

Identifikácia

Číslo faktúry: 202301960

Identifikácia objednávky: OO/2023044

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.

Adresa dodávateľa: Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 36670901

Predmet faktúry: Posúdenie projektovej dokumentácie "Rekoštrukcia spojenej budovy obecného úradu, materskej školy a kultúreho domu"

Fakturovaná suma: 282.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.09.2023

Dátum doručenia: 05.09.2023

Datum zverejnenia: 08.09.2023

Dokumenty