Obec Nemešany

Faktúra

Internet za obd. 8/2023-budova s.č.33-Kultúrne a spoločenské priestory OcÚ.

Identifikácia

Číslo faktúry: 8334503694

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Internet za obd. 8/2023-budova s.č.33-Kultúrne a spoločenské priestory OcÚ.

Fakturovaná suma: 23.89 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.09.2023

Dátum doručenia: 04.09.2023

Datum zverejnenia: 08.09.2023

Dokumenty