Obec Nemešany

Faktúra

Elektrina-budova s.č.62-OcÚ, KD,MŠ a budova s.č.33-Kultúrne a spoločenské priestory OcÚ.

Identifikácia

Číslo faktúry: 1012359025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 0991/2022

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: Elektrina-budova s.č.62-OcÚ, KD,MŠ a budova s.č.33-Kultúrne a spoločenské priestory OcÚ.

Fakturovaná suma: 236.62 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.09.2023

Dátum doručenia: 01.09.2023

Datum zverejnenia: 08.09.2023

Dokumenty