Obec Nemešany

Faktúra

Faktúra-daňový doklad k preddavkovej faktúre:1230814. Elektrocentrála rámová benzínová, čerpadlo ponorné kalové.

Identifikácia

Číslo faktúry: 1232458

Identifikácia objednávky: OO/2023041

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ABSE s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čsl. armády 10330/20, 036 01 Martin

IČO dodávateľa: 36407798

Predmet faktúry: Faktúra-daňový doklad k preddavkovej faktúre:1230814. Elektrocentrála rámová benzínová, čerpadlo ponorné kalové.

Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 21.08.2023

Dátum doručenia: 21.08.2023

Datum zverejnenia: 08.09.2023

Dokumenty