Obec Nemešany

Faktúra

Elekrocentrála rámová benzínová, čerpadlo ponorné kalové.

Identifikácia

Číslo faktúry: Predfaktúra 1230814

Identifikácia objednávky: OO/2023040

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ABSE s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čsl. armády 10330/20, 036 01 Martin

IČO dodávateľa: 36407798

Predmet faktúry: Elekrocentrála rámová benzínová, čerpadlo ponorné kalové.

Fakturovaná suma: 666.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 18.08.2023

Dátum doručenia: 18.08.2023

Datum zverejnenia: 08.09.2023

Dokumenty