Obec Nemešany

Faktúra

Vývoz KO, zneškodnenie KO a poplatok za uloženie KO za obd. 7/2023.

Identifikácia

Číslo faktúry: 1532302932

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva č. 10/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Názov odberateľa: Obec Nemešany

Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO odberateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: Vývoz KO, zneškodnenie KO a poplatok za uloženie KO za obd. 7/2023.

Fakturovaná suma: 650.42 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.08.2023

Dátum doručenia: 02.08.2023

Datum zverejnenia: 08.09.2023

Dokumenty