Obec Nemešany

Objednávka

Doména a webhosting www.obecnemesany.sk na obdobie od 15.01.2020 do 14.01.2021

Identifikácia

Číslo objednávky: 2

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: webex.digital s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ostrovského 2, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 48329461

Predmet objednávky: Doména a webhosting www.obecnemesany.sk na obdobie od 15.01.2020 do 14.01.2021

Cena objednávky: 72.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.01.2020

Datum zverejnenia: 24.01.2020

Dokumenty