Obec Nemešany

Objednávka

3 kovové skrine

Identifikácia

Číslo objednávky: 22

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: TOP OFFICE, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 922, 925 01 Matúškovo

IČO dodávateľa: 36355160

Predmet objednávky: 3 kovové skrine

Cena objednávky: 674.61 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 19.03.2020

Datum zverejnenia: 20.03.2020

Dokumenty