Obec Nemešany

Objednávka

TeamViewer k programu Registratúra - Presun registratúry na nový PC

Identifikácia

Číslo objednávky: 24

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: TOPSET Solutions s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

IČO dodávateľa: 46919805

Predmet objednávky: TeamViewer k programu Registratúra - Presun registratúry na nový PC

Cena objednávky: 48.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 03.04.2020

Datum zverejnenia: 09.04.2020

Dokumenty