Obec Nemešany

Objednávka

Laboratórny rozbor pitnej vody zo studne Materskej školy Nemešany, poštovné, doprava v km a späť.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021056

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa dodávateľa: Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad

IČO dodávateľa: 00611051

Predmet objednávky: Laboratórny rozbor pitnej vody zo studne Materskej školy Nemešany, poštovné, doprava v km a späť.

Cena objednávky: 104.23 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.09.2021

Datum zverejnenia: 21.09.2021

Dokumenty