Obec Nemešany

Objednávka

učebné pomôcky pre MŠ Nemešany

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021055

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Vladimír Halcin

Adresa dodávateľa: Francisciho 38, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 34802746

Predmet objednávky: učebné pomôcky pre MŠ Nemešany

Cena objednávky: 50.99 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.09.2021

Datum zverejnenia: 27.09.2021

Dokumenty