Obec Nemešany

Objednávka

Stavebný dozor na stavbe Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia -I. etapa.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021062

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Ing. Ján Džugan

Adresa dodávateľa: Ulica J.Czauczika č. 9, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 37480669

Predmet objednávky: Stavebný dozor na stavbe Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia -I. etapa.

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.10.2021

Datum zverejnenia: 07.10.2021

Dokumenty