Obec Nemešany

Objednávka

Autorský dozor na stavbe Autobusové zastávky obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia - I. etapa.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021061

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

Adresa dodávateľa: Slovenská 86, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 17085501

Predmet objednávky: Autorský dozor na stavbe Autobusové zastávky obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia - I. etapa.

Cena objednávky: 480.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.10.2021

Datum zverejnenia: 07.10.2021

Dokumenty