Obec Nemešany

Objednávka

Prevodovka Stihl - 2 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021058

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: FACHMAN Z-A s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pod Sobotiskom 200/15, 053 05 Granč Petrovce

IČO dodávateľa: 50381539

Predmet objednávky: Prevodovka Stihl - 2 ks

Cena objednávky: 244.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 29.09.2021

Datum zverejnenia: 07.10.2021

Dokumenty