Obec Nemešany

Objednávka

Vypracovanie 2 súhrnných správ -ZVO-za 3. Q/ 2021

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021066

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Mgr. Michal Magda

Adresa dodávateľa: Víťaz 404, 082 38 Víťaz

IČO dodávateľa: 51730693

Predmet objednávky: Vypracovanie 2 súhrnných správ -ZVO-za 3. Q/ 2021

Cena objednávky: 100.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 25.10.2021

Datum zverejnenia: 08.11.2021

Dokumenty