Obec Nemešany

Objednávka

Vykonanie mimozáručného servisu-výmena hdd za ssd + migrácia dát.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021068

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Datalan a.s.

Adresa dodávateľa: Business center Rozvojová 2, 040 11 Košice

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Vykonanie mimozáručného servisu-výmena hdd za ssd + migrácia dát.

Cena objednávky: 72.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.11.2021

Datum zverejnenia: 19.11.2021

Dokumenty