Obec Nemešany

Objednávka

Výložník 2 ks, 2 ks LED pouličné svietidlo.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2022010

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: FACHMAN Z-A s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pod Sobotiskom 200/15, 053 05 Granč Petrovce

IČO dodávateľa: 50381539

Predmet objednávky: Výložník 2 ks, 2 ks LED pouličné svietidlo.

Cena objednávky: 584.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Gallovičová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 11.03.2022

Datum zverejnenia: 15.03.2022

Dokumenty